Tietosuojaseloste

Päivitetty: 17.3.2021

Espoon PihanTekijät Oy
Voitontie 5a, 02820 Espoo
p. 0400 739 535

  • Henkilötietolaki (523/1999)
  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR 25.5.2018 alkaen)

Rekisterin tiedot

Rekisterin nimi

Espoon PihanTekijät Oy:n asiakasrekisteri

Espoon PihanTekijät Oy:n työntekijä- ja kumppanirekisteri

Espoon PihanTekijät Oy:n työnhakijarekisteri

Espoon PihanTekijät Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterin omistaja

Espoon PihanTekijät Oy

Yhteyshenkilö

Heidi Nyytäjä / Espoon PihanTekijät Oy

Tietojen käsittelijä

Heidi Nyytäjä / Espoon PihanTekijät Oy

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointirekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää uutisia, tietoa ja ideoita liittyen rekisterin omistajan toimialaan eli esimerkiksi piharakentamiseen ja pihan hoitoon. Verkkovierailun perusteella voimme kohdentaa vierailijoille mainontaa muissa verkkopalveluissa (ks. Mainonnan kohdentaminen).

Asiakasrekisterin tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen tekemiseksi ja yrityksen tarjoaman palvelun toimittamiseksi sekä asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Työntekijä- ja kumppanirekisterin tietoja käytetään työ- tai kumppanisuhteen edellyttämien toimintojen hoitamiseen ja työsuhteen ylläpitämiseen.

Työnhakijarekisterin tietoja käytetään uusien työntekijöiden rekrytointiprosessissa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö

Keräämme verkkopalvelussamme sekä yksilöityjä henkilötietoja että anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kävijöistä.

Käytämme www.pihantekijat.fi -verkkopalvelussa evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja sivuston kehittämisen. Voit halutessasi kieltää evästeiden käytön omassa selaimessasi. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Yksilöityjä henkilötietoja keräämme yhteydenottolomakkeen tai rekrytointiin käytettävän lomakkeen kautta.

Verkkopalvelun yhteydenottolomakkeilla kerättäviä tietoja ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä lomakekohtaisesti muita asian hoitamiseksi tarvittavia tietoja.

Omenapuiden leikkauksiin liittyvällä lomakkeella kerätään em. tietojen lisäksi osoite, jossa omenapuut sijaitsevat.

Rekrytointiin tarkoitetulla lomakkeella kerätään seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, syntymä-aika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite sekä hakemiseen liittyvää tietoa hakijalla olevista korteista, työhistoriasta sekä osaamisesta.

Työntekijä- ja kumppanirekisteri sisältää seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, henkilön henkilöturvatunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite. Kumppanirekisteri sisältää lisäksi yrityksen nimen ja y-tunnuksen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan esimerkiksi verkkopalvelun yhteydenottolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisissa sekä muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Omenapuiden leikkauksiin liittyvät yhteydenotot ohjautuvat Espoon PihanTekijöille kotimaisen Document Ocean Oy:n toteuttaman ja ylläpitämän lomakkeen kautta. Sopimuksen synnyttyä lomakkeella annetut tiedot ohjautuvat Espoon PihanTekijöiden asiakasrekisteriin. Lue lisää Document Ocean Oy:n tietosuojaselosteesta.

Muita tietolähteitä ovat verkkopalvelussa käytettävät evästeet.

Mainonnan kohdentaminen

Verkkovierailun perusteella voimme kohdentaa verkon käyttäjille mainontaa muissa verkkopalveluissa.

Olemme asentaneet verkkopalveluumme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Google Analytics

Lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/

Tietojen säilyttäminen ja luovutukset

Säilytämme rekisterissä olevia tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille. Poikkeuksen muodostavat luovutukset viranomaisille perustelluissa tilanteissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoa käsitellään, analysoidaan ja säilytetään pääsääntöisesti vain EU/ETA -alueen sisällä. Palveluntarjoajat, jotka saattavat siirtää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ovat sitoutuneet EU-U.S. Privacy Shield -viitekehykseen.

Käytämme markkinointiin ja sen kehittämiseen seuraavia palveluita:

  • WordPress
  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Facebook
  • Instagram

Käytämme sopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen seuraavan toimijan palvelua:

  • Document Ocean Oy

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yritys suojaa rekistereihin liittyville tileille pääsyn. Tietoja pääsevät tarkastelemaan vain rekisteriselosteessa mainitut tietojen käsittelijät.

Tietojärjestelmien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus korjata tai poistaa tieto rekisteristä

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä tarkastuspyyntö rekisteristä vastaavalle henkilölle osoitteeseen heidi @ pihantekijat.fi.

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto tai poistamaan tietonsa rekisteristä. Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.

Google Analytics -palvelun yksittäisen käyttäjän tietojen tarkastaminen on mahdollista tämän linkin ohjeita seuraamalla: https://support.google.com/accounts/answer/162744?hl=en (vaatii Google-tilin).

Google Analytics -palvelu säilyttää tietoja omien tietosuojaperusteidensa mukaisesti. Kunkin yksittäisen käyttäjän on mahdollista poistaa omat tiedot tämän linkin ohjeita seuraamalla: https://support.google.com/accounts/answer/162744?hl=en (vaatii Google-tilin)