Kestävästi rakennettu piha kestää jopa vuosikymmeniä. Kestävä piharakentaminen lisää kiinteistön arvoa monin tavoin. Maakerroksista aina kiveyksiin, kasvillisuuteen ja katteisiin asti oikein rakennettu piha pitää rakennusten perustukset terveinä ja pihan ryhdikkäänä vuodesta toiseen.

Rakennamme sekä taloyhtiöiden, yritysten että omakotitalojen pihoja. Kun piha-alueet kaipaavat remonttia tai haluat rakentaa uuden pihan kiinteistösi upeaksi kruunuksi, autamme sinua. Helpotat omaa osuuttasi, kun annat meidän hoitaa kaiken pääurakoitsijana avaimet käteen -periaatteella.

Rakennetaan kestävä piha!

Pihan perustustyöt — piharakentaminen alkaa maanrakennustyöllä

Piharakentaminen vaatii vahvaa ammattitaitoa. Otamme aina huomioon mm. pintavesien johtamisen koko kiinteistöllä. Rakennamme salaojitukset, pihan pintojen kallistukset ja routaeritykset sekä valitsemme sopivimmat maa-ainekset.

Sekä vanhan pihan kunnostuksessa että uuden rakentamisessa on paljon näkymätöntä työtä – pohjatöihin ja pihan perustamiseen kuluu paljon aikaa ja erityisesti laajoissa pihaprojekteissa kuormakaupalla maa-aineksia.

Teemme itse tai tarvittaessa osaavien yhteistyökumppanien kanssa kaikki piharakentamiseen kuuluvat maanrakennus- ja maansiirtotyöt.

Kivirakentaminen – muurit, portaat ja kiveykset

Kivi on kestävä ja näyttävä materiaali pihoille. Kivirakentamiseen löytyy lukuisia erilaisia materiaaleja, muotoja ja värejä. Kaikki kivityöt edellyttävät huolellisia pohjatöitä, jolloin kivetyt pihat, aidat, portaat tai muurit ovat todella pitkäikäisiä.

Kivirakentaminen tarjoaa monia mahdollisuuksia: kivetty polku, askelkivet liuskekivestä, kivetty grillauspaikka tai patio, muurilla tuettu rinne tai vaikkapa istutusalueen reunukset tuovat ryhtiä pihaan.

Kivimateriaalit esimerkiksi kivellä päällystettäville piha-alueille valitaan pihan käytön mukaan. Kulkuväylien kivipintojen tulee kestää puhdistusta ja harjausta. Myös kuormitus vaikuttaa materiaalien valintaan.

Piharakentamisen ammattilaisina ratkaisemme kaikki kivirakentamiseen liittyvät kysymykset.

Puurakentaminen ja terassit

Rakennamme pihoilla puusta ja komposiitista. Lue lisää!

Puurakentaminen ja terassit
Katos taloyhtiön pihalla Herttoniemessä

Pihan kasvit kukoistamaan – istutukset ovat pihan näkyvin osa

Pihan kasvien valinnassa tärkeintä on valita oikea kasvi oikealle paikalle. Kasvien vaatimusten lisäksi huomioimme aina kasvupaikkojen olosuhteet kuten valon määrän ja maaperän koostumuksen ja kosteuden. Nämä vaihtelevat usein pihan eri osissa. Varmistamme kasvualustan syvyydet, jotta kasvien juurilla on tilaa myös kasvettuaan täyteen mittaansa.

Pihan kasvivalinnoissa on hyvä muistaa kasvien hoidon tarve tulevina vuosina. Autamme valitsemaan pihalle kasvit, jotka sopivat kiinteistönomistajan ja pihan hoidosta vastaavan ajatuksiin ja toiveisiin pihan hoidosta tulevina vuosina.

Vanhojen pihojen kunnostuksissa vaihdamme vuosia paikoillaan olleet maa-ainekset uuteen, hyvälaatuiseen multaan. Poistamme ei-toivottujen kasvien juuret, jolloin kasveilla on hyvät edellytykset menestyä. Vanhoil­la pihoilla poh­dimme mahdolli­suutta käyt­tää uudel­leen ole­massa olevia kasveja ja muita pihan mate­riaaleja.

Pihasuunnitelma tarvitaan rakentamisen pohjaksi

Pihan rakentamisen pohjaksi tarvitaan pihasuunnitelma. Pihasuunnitelma voi olla luonnossuunnitelma tai kattava ja yksityiskohtainen piha- ja istutussuunnitelma, joka sisältää kasviluettelon, tarkat detalji- ja rakennepiirustukset sekä työselostuksen.

Pihasuunnitelmaan viitaten me PihanTekijät pystymme laskemaan tarjouksen pihan rakentamisesta ja toteuttamaan pihan. Piharakentamisen ammattilaisina tuomme pihallesi oman asiantuntemuksemme pihan toteuttamisesta suunnitelman pohjalta.